POLSKA UNIA KARATE TRADYCYJNEGO

zapisy klubowezapisy indywidualne

Polska Unia Karate Tradycyjnego powstała, by wspierać i integrować społeczność karate tradycyjnego. Stworzyliśmy organizację, która buduje nową jakość, stwarza nowe możliwości. Wprowadzamy w życie nieszablonowe rozwiązania i ciekawe pomysły, które ułatwią klubom codzienną pracę. Chcemy mądrze zarządzać, słuchać tego, co jest dzisiaj potrzebne, reagować szybko i nikogo nie pominąć.

Nasi partnerzy

Nasza organizacja to połączenie charakterów, wieloletniego doświadczenia, pasji, wytrwałości i zaangażowania. PUKT tworzą liderzy i prawdziwi fachowcy, którzy w swoich regionach od lat realizują wspaniałe rzeczy, inspirują i motywują do działania. To nie tylko utytułowani zawodnicy, ale też praktycy, którzy wiedzą jak zbudować coś od początku i potrafią skutecznie współpracować z innymi.

Co się zmieni dla mojego klubu po dołączeniu do PUKT?

Egzaminy

Łatwiej i sprawniej zarejestrujemy egzaminy na stopnie uczniowskie. Zapisy odbywają się indywidualnie za pośrednictwem systemu PUKT – specjalnej aplikacji, za pomocą której zdający zapisują się na egzamin i dokonują opłaty. Dzięki uproszczonej procedurze dyplomy drukowane są w klubie i wydawane w dniu egzaminu. 75% opłaty egzaminacyjnej pozostaje w klubie.

Szkolenia

Zgrupowania odbywają się w Europejskim Centrum Budo – Dojo Stara Wieś. W trosce o utrzymanie najwyższego poziomu technicznego w karate tradycyjnym, na seminaria zapraszamy wybitnych instruktorów, uznanych na arenie międzynarodowej. Organizujemy też dodatkowe szkolenia dla instruktorów klubowych, z zakresu m.in. metodyki nauczania, fizjoterapii, psychologii sportu, autoprezentacji, emisji głosu, by stale podnosić kompetencje lokalnych liderów.

Jasne zasady

Otwarte i transparentne działania, szybka i skuteczna komunikacja.

Wsparcie i budowanie wizerunku

Będziemy pomagać klubom w pozyskiwaniu środków na organizację imprez i zawodów sportowych oraz w budowaniu marki i pozytywnego, profesjonalnego wizerunku.

Jakie uprawnienia ma członek PUKT?

Członków PUKT obowiązują preferencyjne ceny za udział w zawodach i zgrupowaniach w Dojo Stara Wieś. Osoby, które wykupią roczną licencję PUKT otrzymają też spersonalizowaną kartę członkowską (karta kompatybilna z systemem obsługującym aktywności PUKT).

Jak mogę zostać członkiem PUKT?

Wypełniając formularz rejestracyjny dostępny na naszej stronie.

Ile wynosi opłata członkowska dla klubu, dla egzaminatora, oraz licencja PUKT?

W 2020 roku opłata licencyjna dla klubu wynosi 200 zł, dla egzaminatora 200 zł, licencja PUKT 40 zł (obowiązuje 12 miesięcy i wymagana jest od 8 kyu).

Ile wynosi opłata egzaminacyjna?

Opłata za egzaminy na stopnie uczniowskie wynosi 80 zł. 75% tej kwoty pozostaje u egzaminatora/w klubie.

Czy PUKT akceputuje licencje Innych organizacji karate?

Do końca września 2020 roku PUKT akceptuje ważne licencje członkowskie innych odmian karate. *kandydaci do egzaminów na stopnie mistrzowskie Dan muszą posiadać licencję PUKT.

Od którego stopnia obowiązują opłaty członkowskie?

Roczna licencja członkowska PUKT – w kwocie 40 zł – wymagana jest od 8 kyu (początkujący i osoby zdające na 9 kyu nie muszą posiadać licencji PUKT)

Czy do przystąpienia do egzaminów DAN są wymagane punkty?

W 2020 roku nie są wymagane punkty do przystąpienia do egzaminu na stopnie mistrzowskie Dan. Wymagana jest jedynie rekomendacja instruktora zarejestrowanego w PUKT.

Jak długo egzaminowani oczekują na dyplom?

Uprościliśmy rejestrację egzaminów. Certyfikaty drukowane są w klubach i wydawane w dniu egzaminu. Kluby otrzymują dyplomy wcześniej i uzupełniają o dane zdającego (wydruk na zwykłej drukarce, przy pomocy programu obsługującego wydruk dyplomów).

Czy PUKT ma uznanie międzynarodowej federacji?

PUKT jest członkiem Międzynarodowej Federacji Karate Tradycyjnego (WTKF), na czele której stoi nasz Prezes Honorowy – Sensei Włodzimierz Kwieciński.

Co z karate dla osób niepełnosprawnych?

Wspieramy i promujemy karate dla osób niepełnosprawnych. Chcemy przełamywać stereotypy i budować więzi społeczne. Będziemy organizować festiwale i zawody dla osób z niepełnosprawnościami, by wspierać je w przekraczaniu barier i pokonywaniu własnych słabości.

Jak wygląda międzynarodowa współpraca PUKT?

Owocem wieloletniej działalności liderów PUKT, jest doświadczenie (organizacja dużych imprez np. Mistrzostwa Świata w Krakowie) i kontakty (wyjazdy do Japonii, USA), które umożliwiają współpracę z innymi krajami. W planach mamy np. zorganizowanie polsko-japońskiej wymiany młodzieży, której celem będą wspólne treningi i poznawanie japońskiej kultury.

Co jest szczególnie ważne w PUKT?

Naszym priorytetem jest docenienie roli senseia, podniesienie prestiżu instruktora oraz uznanie dla osób angażujących się w rozwijanie Polskiej Unii Karate Tradycyjnego. W przyszłości będziemy stosować system zdobywania punktów za aktywności, jednak będzie on bardziej elastyczny. Punkty będą naliczane także za udział w klubowych treningach (za pomocą spersonalizowanych kart członkowskich). Chcemy też wprowadzić system uznaniowy dla najbardziej aktywnych członków.

Gotowi by działać!