Zapisz Twój klub do Unii

Pragniemy wspólnymi siłami stawiać jeszcze odważniejsze kroki na drodze do sukcesu. Jesteśmy otwarci, chcemy otaczać się pozytywnymi, mądrymi ludźmi, pełnymi siły, energii i wiary w nieograniczone możliwości.

PUKT jest partnerem Europejskiego Centrum BUDO – DOJO Stara Wieś, gdzie odbywać się będą wszystkie szkolenia.

PUKT współpracuje z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie oraz Uniwersytetem Rzeszowskim.

PUKT to prosty i przejrzysty system teleinformatyczny “System PUKT” w którym zarejestrujesz wszystkie swoje aktywności

OpłatY

Nasza organizacja to połączenie charakterów, wieloletniego doświadczenia, pasji, wytrwałości i zaangażowania. PUKT tworzą liderzy i prawdziwi fachowcy, którzy w swoich regionach od lat realizują wspaniałe rzeczy, inspirują i motywują do działania. To nie tylko utytułowani zawodnicy, ale też praktycy, którzy wiedzą jak zbudować coś od początku i potrafią skutecznie współpracować z innymi.

Co się zmieni dla mojego klubu po dołączeniu do PUKT?

Egzaminy

Łatwiej i sprawniej zarejestrujemy egzaminy na stopnie uczniowskie. Zapisy odbywają się indywidualnie za pośrednictwem systemu PUKT – specjalnej aplikacji, za pomocą której zdający zapisują się na egzamin i dokonują opłaty. Dzięki uproszczonej procedurze dyplomy drukowane są w klubie i wydawane w dniu egzaminu.

Szkolenia

Zgrupowania odbywają się m.in. w Europejskim Centrum Budo – Dojo Stara Wieś, a także w innych miejscach w Polsce. W trosce o utrzymanie najwyższego poziomu technicznego w karate tradycyjnym, na seminaria zapraszamy wybitnych instruktorów, uznanych na arenie międzynarodowej. Organizujemy też dodatkowe szkolenia dla instruktorów klubowych, z zakresu m.in. metodyki nauczania, fizjoterapii, psychologii sportu, autoprezentacji, emisji głosu, by stale podnosić kompetencje lokalnych liderów.

Jasne zasady

Otwarte i transparentne działania, szybka i skuteczna komunikacja.

Wsparcie i budowanie wizerunku

Będziemy pomagać klubom w pozyskiwaniu środków na organizację imprez i zawodów sportowych oraz w budowaniu marki i pozytywnego, profesjonalnego wizerunku.

Jakie uprawnienia ma członek PUKT?

Członków PUKT obowiązują preferencyjne ceny za udział w zawodach i zgrupowaniach w Dojo Stara Wieś. Osoby, które wykupią roczną licencję PUKT otrzymają też spersonalizowaną kartę członkowską (karta kompatybilna z systemem obsługującym aktywności PUKT).

Jak mogę zostać członkiem PUKT?

Wypełniając formularz rejestracyjny dostępny na naszej stronie.

Ile wynosi opłata członkowska dla klubu, dla egzaminatora, oraz licencja PUKT?

W 2024 roku opłata licencyjna dla klubu wynosi 500 zł, dla egzaminatora 300 zł, licencja PUKT 50 zł (obowiązuje 12 miesięcy i wymagana jest od 8 kyu).

Ile wynosi opłata egzaminacyjna?

Opłata za egzaminy na stopnie uczniowskie od 9 do 6 kyu wynosi 100 zł, na stopnie uczniowskie 5-1 kyu wynosi 120 zł

Od którego stopnia obowiązują opłaty członkowskie?

Roczna licencja członkowska PUKT – w kwocie 50 zł – wymagana jest od 8 kyu (początkujący i osoby zdające na 9 kyu nie muszą posiadać licencji PUKT)

Jak długo egzaminowani oczekują na dyplom?

Uprościliśmy rejestrację egzaminów. Certyfikaty drukowane są w klubach i wydawane w dniu egzaminu. Kluby otrzymują dyplomy wcześniej i uzupełniają o dane zdającego (wydruk na zwykłej drukarce, przy pomocy programu obsługującego wydruk dyplomów).

Czy PUKT ma uznanie międzynarodowej federacji?

PUKT jest członkiem Międzynarodowej Federacji Karate Tradycyjnego (WTKF), na czele której stoi nasz Prezes Honorowy – Sensei Włodzimierz Kwieciński.

Co z karate dla osób niepełnosprawnych?

Wspieramy i promujemy karate dla osób niepełnosprawnych. Chcemy przełamywać stereotypy i budować więzi społeczne. Będziemy organizować festiwale i zawody dla osób z niepełnosprawnościami, by wspierać je w przekraczaniu barier i pokonywaniu własnych słabości.

Jak wygląda międzynarodowa współpraca PUKT?

Owocem wieloletniej działalności liderów PUKT, jest doświadczenie (organizacja dużych imprez np. Mistrzostwa Świata w Krakowie) i kontakty (wyjazdy do Japonii, USA), które umożliwiają współpracę z innymi krajami. W planach mamy np. zorganizowanie polsko-japońskiej wymiany młodzieży, której celem będą wspólne treningi i poznawanie japońskiej kultury.

Co jest szczególnie ważne w PUKT?

Naszym priorytetem jest docenienie roli senseia, podniesienie prestiżu instruktora oraz uznanie dla osób angażujących się w rozwijanie Polskiej Unii Karate Tradycyjnego. W przyszłości będziemy stosować system zdobywania punktów za aktywności, jednak będzie on bardziej elastyczny. Punkty będą naliczane także za udział w klubowych treningach (za pomocą spersonalizowanych kart członkowskich). Chcemy też wprowadzić system uznaniowy dla najbardziej aktywnych członków.

Gotowi by działać!

Do przystąpienia na egzamin DAN wymagana jest jest rekomendacja instruktora zarejestrowanego w PUKT.

Osoby posiadające stopień 1 KYU (kandydaci na 1 DAN) muszą posiadać ważną licencję PUKT.

Opłata licencyjna PUKT wymagana jest dopiero od zdających na 8 KYU i osób biorących udział w aktywnościach PUKT (np. zawodach).

Jak zapisać siebie i swój klub?

Gotowy na zmiany?

Dowiedz się dlaczego zmieniamy.