Karate buduje wartości dla młodego pokolenia: relacja z konferencji „Bezpieczeństwo i edukacja poprzez sport”

dodano 04/02/2024

Paweł Janusz, prezes Polskiej Unii Karate Tradycyjnego i 4-krotny mistrz świata wygłosił prelekcję podczas podczas konferencji „Bezpieczeństwo i edukacja poprzez sport”, zorganizowanej w Centrum Konferencyjnym Fabryczna w Krakowie 26 marca 2024 roku. Opowiedział zgromadzonym o kluczowych wartościach dla młodego pokolenia, kształtowanych przez trening karate.

Wydarzenie zgromadziło wybitnych prelegentów z dziedziny prawa, psychologii, sportu i wojskowości. Obok Pawła Janusza prelekcje wygłosili również: sędzia Anna Maria Wesołowska, gen. Mieczysław Bieniek, Bartosz Ostałowski, Wojciech Chechelski oraz Monika Zakrzewska. W swoich wystąpieniach podkreślali rolę pedagogów, trenerów sportowych i placówek oświatowych w kształtowaniu relacji wśród dzieci i młodzieży. Zwracali uwagę na znaczenie sportu i dbałości o kulturę fizyczną w budowaniu pozytywnych relacji opartych na szacunku, dyscyplinie i wzajemnej życzliwości.

Sensei Paweł Janusz w swojej prelekcji skupił się na wartościach kształtowanych przez karate. Podkreślił, że karate uczy samodyscypliny, siły ducha i umiejętności pracy w zespole. Te wartości są niezwykle ważne w budowaniu zdrowych relacji społecznych. Współczesny świat stawia przed młodym pokoleniem wiele wyzwań. Cyberzagrożenia, hejt i niechęć do budowania relacji to tylko niektóre z nich. W tym kontekście potrzeba pozytywnych wzorców staje się coraz bardziej wyraźna. Młodzi ludzie potrzebują mądrych i inspirujących osób, które staną się dla nich wzorem do naśladowania. Sport odgrywa w tym procesie kluczową rolę. Trenerzy sportowi, jako mentorzy i wychowawcy, mają niepowtarzalną okazję do kształtowania charakteru młodych ludzi. Karate, ze swoim naciskiem na szacunek, samodyscyplinę i nieustanny rozwój jest doskonałym przykładem dyscypliny sportu, która buduje pozytywne wzorce.

Wymiana doświadczeń opartych na wiedzy prawnej, sportowej, militarnej i psychologicznej pozwoliła spojrzeć z szerszej perspektywy na istotę pracy z dziećmi i młodzieżą.

Konferencja „Bezpieczeństwo i edukacja poprzez sport” była cennym forum wymiany doświadczeń. Pokazała również, jak ważna jest rola sportu w budowaniu bezpieczeństwa i edukowaniu młodego pokolenia.

Dziękujemy Fundacji Promocji i Rozwoju Sportu PROLAND SPORT – organizatorowi wydarzenia – za zaproszenie na konferencję. Przedsięwzięcie zorganizowano w ramach projektu “Działanie związane z profilaktyką społeczną poprzez wspieranie aktywności sportowej dzieci i młodzieży oraz wzrostu jej długofalowej efektywności z wykorzystaniem infrastruktury sportowej na rzecz budowy kapitału społecznego w Gminie Miejskiej Kraków“.

 

Przeczytaj również…