Zgrupowanie z Senseiem Kwiecińskim – Zielona Góra
12 September 2021